Partnerzy

Napełnianie powietrzem oraz zakładanie opon

Napełnianie powietrzem oraz zakładanie opon

Przed rozpoczÄ™ciem czynnoÅ›ci zwiÄ…zanych z montażem opony należy sprawdzić czy nie jest ona uszkodzona. Szczególnie jest to ważne kiedy bÄ™dzie montowana opona używana. Nowe opony posiadajÄ… tÄ… przewagÄ™ nad używanymi, iż zaÅ‚ożona dÄ™tka jest zawsze nowa a caÅ‚a opona może sÅ‚użyć przez dÅ‚uższy czas. Nie należy też zakÅ‚adać pogiÄ™tej dÄ™tki a także używać tylko smarów zatwierdzonych. Nie można używać na bazie ropnej lub też silikonów. Nie dopuszczalne jest też uderzanie opony mÅ‚otkiem co robiÄ… niektórzy posiadacze samochodu. Zanim napompujemy oponÄ™ powinniÅ›my sprawdzić czy felga jest prawidÅ‚owo zamontowana.

Należy też pamiÄ™tać o odpowiednim ciÅ›nieniu podczas pompowania. Nie wolno przekraczać ciÅ›nienia 3psi tzn 0,2 bara. OczywiÅ›cie koÅ‚o należy umieÅ›cić w klatce zabezpieczajÄ…cej lub innym urzÄ…dzeniu ograniczajÄ…cym..Należy używać przedÅ‚użonego węża z manometrem oraz mocowaniem zatrzaskowym. Wówczas podczas pompowanie osoba może znajdować siÄ™ z boku. Nie należy także zakÅ‚adać pierÅ›cieni kiedy opona nie jest do koÅ„cz napeÅ‚niona powietrzem. Nie wolno też dopeÅ‚niać powietrzem. Konieczne jest także sprawdzenie czy wkÅ‚adka sprężynowa utrzymuje powietrze. PamiÄ™tać należy również, aby napeÅ‚nianie opony wykonywać na zimno tak jak zaleca producent opony.

Podobne artykuły

Piękno potrzebuje pielęgnacji
Uroda to jeden z gÅ‚ównych tematów w magazynach adresowanych do kobiet. Mimo tego, że opisywany jest tak czÄ™sto to wydaje siÄ™ nadal, że nie jest wyeksploatowany. OczywiÅ›cie poziom artykuÅ‚ów jest różny czasami tak niski, że ...
Czym jest biuro podatkowe?
Biuro rachunkowe zwane też biurem podatkowym to nic innego jak jednostka prawna, która dziaÅ‚a w oparciu o ustawÄ™ o rachunkowoÅ›ci, a także wszystkie obowiÄ…zujÄ…ce przepisy ksiÄ™gowe. Do gÅ‚ównych zadaÅ„ biur podatkowych należy prowadzenie w ...
Kolejnych parę słów o pozycjonowaniu
WÅ›ród wielu obecnych technik reklamy w Internecie tylko nieliczne z nich budzÄ… zaufanie użytkowników a także wywoÅ‚ujÄ… zaplanowany efekt, jakim jest zaciekawienie organizacjÄ…, wyrobem bÄ…dź też usÅ‚ugÄ…. Do najbardziej lubianych a także ...
Content - to siła SEO
Coraz częściej możemy sÅ‚yszeć, że pozycjonowanie skuteczne musi oprzeć siÄ™ o dobrej jakoÅ›ci treÅ›ci. SpecjaliÅ›ci, którzy dobrze znajÄ… siÄ™ na SEO mówiÄ… jednak, że tak byÅ‚o zawsze i nie zwracajÄ… uwagi na takie kwestie. Pozycjonowanie zawsz...
Malarze i architekci kubistyczni
Kolory i ksztaÅ‚ty miaÅ‚y i nadal majÄ… ogromne znaczenie jeÅ›li chodzi o sztuki malarskie. Historia sztuki architektonicznej i malarskiej z ubiegÅ‚ego wieku  bazuje na tej zasadzie i wÅ‚aÅ›nie na tym ksztaÅ‚towaÅ‚a siÄ™ wysoka ocena dzieÅ‚ takich malarzy,...