Content - to siła SEO

Content - to siła SEO

Coraz częściej możemy sÅ‚yszeć, że pozycjonowanie skuteczne musi oprzeć siÄ™ o dobrej jakoÅ›ci treÅ›ci. SpecjaliÅ›ci, którzy dobrze znajÄ… siÄ™ na SEO mówiÄ… jednak, że tak byÅ‚o zawsze i nie zwracajÄ… uwagi na takie kwestie. Pozycjonowanie zawsze powinno opierać siÄ™ na treÅ›ci, a wszelkie dziaÅ‚anie, które miaÅ‚y innÄ… formÄ™ byÅ‚y dziaÅ‚aniami na skróty, które oczywiÅ›cie nie byÅ‚y zgodne z zasadami Google. Obecnie gdy roboty Google sÄ… już mÄ…drzejsze takie ominiÄ™cie zasad nie jest możliwe. Wszelkie dziaÅ‚ania niezgodne z zasadami Google bÄ™dÄ… jednak skutkować karami ze strony wyszukiwarki i nawet wyrzuceniem z indeksu, dlatego nie warto ich podejmować. JeÅ›li zastanawiacie siÄ™ jak dziaÅ‚ajÄ… roboty Google to nie ma w tym nic trudnego. OdwiedzajÄ… one strony internetowe i badajÄ… ich treść. Na tej podstawie tworzÄ… rangÄ™ stron i mogÄ… wedÅ‚ug tej rangi przygotować pozycjÄ™ dla konkretnych fraz.

OczekujÄ…c skutecznego pozycjonowania bez kar ze strony Google trzeba podjąć dziaÅ‚ania, w których bÄ™dÄ… tworzone unikalne treÅ›ci, a w nich bÄ™dzie od 3 do 5% sÅ‚ów kluczowych. Takie pozycjonowanie może rzeczywiÅ›cie przynosić sukces i poprawÄ™ pozycji. Trzeba zadawać sobie sprawÄ™ z tego, że jeÅ›li na jakieÅ› stronie, która pozycjonujemy nie ma w treÅ›ci fraz, na które chcemy budować pozycjÄ™ nie bÄ™dzie w ogóle nas w wyszukiwarce. Jest to technicznie niemożliwe i dlatego musimy takie sÅ‚owa kluczowe użyć w treÅ›ci wpisów na swojej stronie. Na prezentowanie wszystkich treÅ›ci najczęściej nie wystarcza jedynie gÅ‚ówna strona. RozwiÄ…zaniem tego problemu bÄ™dzie przygotowanie podstron oraz dodatkowo bloga, w którym bÄ™dzie tworzyÅ‚o siÄ™ kolejne treÅ›ci. Zasada jest w tym przypadku bardzo prosta. Im wiÄ™cej treÅ›ci tym skuteczniejsze bÄ™dzie pozycjonowanie.

Dlatego można miÄ™dzy innymi tworzyć ruch z dÅ‚ugiego ogona a wiÄ™c fraz, które skÅ‚adajÄ… siÄ™ z kilku sÅ‚ów. Wiele witryn wÅ‚aÅ›nie w oparciu o takie frazy stara siÄ™ obecnie budować pozycjÄ™. Trzeba również poszukiwać takich fraz, na które bÄ™dzie można siÄ™ pozycjonować. Najlepiej wczuć siÄ™ w użytkowników internetu i zastanowić siÄ™ nad tym jak samodzielnie byÅ›my szukali takiej firmy jak nasza, wtedy Å‚atwiej bÄ™dzie dobrać frazy. Można wspomóc siÄ™ miÄ™dzy innymi przez narzÄ™dzie Google Adwords, które obecnie jest bardzo popularne. DziÄ™ki niemu dowiemy siÄ™ jakie frazy sÄ… czÄ™sto szukane i bÄ™dziemy mogli je lepiej dobrać. Przy poczÄ…tkowym pozycjonowaniu nie warto wybierać fraz trudnych i bardzo obleganych przez innych, gdyż ciężko bÄ™dzie osiÄ…gnąć sukces przy takim pozycjonowaniu. Lepiej rozpocząć od prostych sÅ‚ów, przy których pozycjonowanie przyniesie efekty.

Podobne artykuły

Wszystko o zakupach
Codzienność kryje przed nami wielkie możliwoÅ›ci, w tym również w Å›wiecie konsumpcji. Dlatego też na uwagÄ™ zasÅ‚uguje kwestia zakupów. Należy przyznać, że coraz częściej pojawiajÄ… siÄ™ różnego typu zapytania odnoÅ›nie wÅ‚aÅ›nie fenomen...
Zdrowie i uroda o poranku, czy to możliwe?
Uroda to coÅ› na co bardzo wiele kobiet a i też pewna grupa panów poÅ›wiÄ™ca bardzo dużo czasu o poranku. Odbywa siÄ™ wrÄ™cz tak, że czÄ™sto wolimy nawet zrezygnować ze Å›niadania aby moc wyglÄ…dać jak najlepiej, kiedy już wyjdziemy. Jednak specjaliÅ›c...
Po raz kolejny wraca moda na swetry
DziergajÄ…c samemu swetry warto pamiÄ™tać, iż caÅ‚kiem trudno de facto jest uszyć tylko profesjonalnÄ… odzież dla najmÅ‚odszych. Mimo że sÄ… mniejsze, to posiadajÄ… one znacznie bardziej karkoÅ‚omne kroje, a także wystÄ™puje również niezbÄ™dność scalani...
Kasyna internetowe, a stacjonarne
NiegdyÅ› kasyna stacjonarne byÅ‚y jedynÄ… opcjÄ… dla kogoÅ› kto chciaÅ‚ posmakować hazardu. W zwiÄ…zku z tym przyciÄ…gaÅ‚y one naprawdÄ™ dużą liczbÄ™ osób, które chÄ™tnie siÄ™ w nich bawiÅ‚y. Do czasu upowszechnienia Internetu nie byÅ‚o zresztÄ… wobec ...
SEO Copyrwriter - zawód z przyszłością
"Praca dla wszystkich! Praca przez internet! Dobrze pÅ‚atna praca bez wychodzenia z domu, żadnych ograniczeÅ„" - internet peÅ‚en jest takich ogÅ‚oszeÅ„. ogÅ‚oszeÅ„, które... WzbudzajÄ… niechęć. Nie cieszÄ… siÄ™ zaufaniem. Bo czy naprawdÄ™ można...